Tài liệu Vật Lý lớp 9
Mô tả tài liệu:

Đề học kỳ môn Vật lý - Lớp 9 - Kỳ I - Năm 2020-2021 - File word có lời giải

1. Đề kiểm tra HKI Vật Lí 9 - Phòng GD_ĐT Quận 6.doc

2. Đề kiểm tra HKI Vật Lí 9 - Phòng GD_ĐT Quận 8.doc

3. Đề kiểm tra HKI Vật Lí 9 - Sở GD_ĐT Bắc NinH.doc

4. Đề kiểm tra HKI Vật Lí 9 - Sở GD_ĐT Vĩnh Phúc.doc

5. Đề kiểm tra HKI Vật Lí 9 - Phòng GD_ĐT Ninh Phước.doc

6. Đề kiểm tra HKI Vật Lí 9 - Phòng GD_ĐT Quận Phú Nhuận.doc

7. Đề kiểm tra HKI Vật Lí 9 - Phòng GD_ĐT Hóc Môn.doc

8. Đề kiểm tra HKI Vật Lí 9 - THCS Châu Thành.doc

9. Đề kiểm tra HKI Vật Lí 9 - THCS Quang Trung - Thành phố Hồ Chí Minh.doc

10. Đề kiểm tra HKI Vật Lí 9 - THCS Phù Long - Hải Phòng.doc

11. Đề kiểm tra HKI Vật Lí 9 - Sở GD_ĐT Khánh Hoà.doc

12. Đề kiểm tra HKI Vật Lí 9 - THCS An Châu - Tỉnh An Giang.doc

13. Đề kiểm tra HKI Vật Lí 9 - THCS Ban Công - Tỉnh Thanh Hoá.doc

14. Đề kiểm tra HKI Vật Lí 9 - THCS Ngũ Đoan - Phòng GD_ĐT Kiến Thụy - Hải Phòng.doc

15. Đề kiểm tra HKI Vật Lí 9 - Phòng GD_ĐT Hải Lăng - Quảng Trị.doc

16. Đề kiểm tra HKI Vật Lí 9 - Phòng GD_ĐT Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc.doc

17. Đề kiểm tra HKI Vật Lí 9 - Phòng GD_ĐT Bảo Thắng - Lào Cai.doc

18. Đề kiểm tra HKI Vật Lí 9 - THCS Quang Trung - Phòng GD_ĐT Kiến Xương - Thái Bình (có lời giải chi tiết).doc

19. Đề kiểm tra HKI Vật Lí 9 - Phòng GD_ĐT Duyên Hải - Trà Vinh (có lời giải chi tiết).doc

20. Đề kiểm tra HKI Vật Lí 9 - Sở GD_ĐT Bến Tre (có lời giải chi tiết).doc

21. Đề kiểm tra HKI Vật Lí 9 - THCS Lam Sơn (có lời giải chi tiết).doc

Đối tác