Tài liệu Vật Lý lớp 8
Mô tả tài liệu:

Đề học kỳ môn Vật lý - Lớp 8 - Kỳ I - Năm 2020-2021 - File word có lời giải

1. Đề kiểm tra học kì I Vật Lí 8 - Phòng GD_ĐT huyện Lạng Giang - Bắc Giang.doc

2. Đề kiểm tra học kì I Vật Lí 8 - THCS Lí Tự Trọng.doc

3. Đề kiểm tra học kì I Vật Lí 8 - THCS Lê Quý Đôn.doc

4. Đề kiểm tra học kì I Vật Lí 8 - THCS Bình Chánh - Thành phố Hồ Chí Minh.doc

5. Đề kiểm tra học kì I Vật Lí 8 - THCS huyện Duyên Hải - Phòng GD_ĐT Trà Vinh.doc

6. Đề kiểm tra học kì I Vật Lí 8 - THCS Kiêu Kị - Phòng GD_ĐT Gia Lâm - Hà Nội.doc

7. Đề kiểm tra học kì I Vật Lí 8 - THCS Nghĩa Tân - Phòng GD_ĐT Cầu Giấy - Hà Nội.doc

8. Đề kiểm tra học kì I Vật Lí 8 - THCS Phương Trung - Phòng GD_ĐT Thanh Oai - Hà Nội.doc

9. Đề kiểm tra học kì I Vật Lí 8 - THCS Ngũ Đoan - Phòng GD_ĐT Kiến Thụy - Hải Phòng.doc

10. Đề kiểm tra học kì I Vật Lí 8 - Phòng GD_ĐT TP Thái Bình - Thái Bình.doc

11. Đề kiểm tra học kì I Vật Lí 8 - THCS Tân Lập - Phòng GD_ĐT Vũ Thư - Thái Bình.doc

12. Đề kiểm tra học kì I Vật Lí 8 - Phòng GD_ĐT Hải Lăng - Quảng Trị.doc

13. Đề kiểm tra học kì I Vật Lí 8 - THCS Tích Sơn - Phòng GD_ĐT Vĩnh Yên.doc

14. Đề kiểm tra học kì I Vật Lí 8 - THCS Nguyễn Viết Xuân (có lời giải chi tiết).doc

15. Đề kiểm tra học kì I Vật Lí 8 - THCS PTDTNT Duyên Hải - Phòng GD_ĐT Duyên Hải - Trà Vinh (có lời giải chi tiết).doc

Đối tác