Tài liệu Vật Lý lớp 6
Mô tả tài liệu:

Đề học kỳ môn Vật lý - Lớp 6 - Kỳ I - Năm 2020-2021 - File word có lời giải

1. Đề kiểm tra học kì I Vật Lí 6 - THCS Lê Lợi - Phòng GD_ĐT Hà Đông - Hà Nội.doc

2. Đề kiểm tra học kì I Vật Lí 6 - THCS Lê Quý Đôn.doc

3. Đề kiểm tra học kì I Vật Lí 6 - THCS Ngô Văn Sở.doc

4. Đề kiểm tra học kì I Vật Lí 6 - THCS Mỹ Thái - Phòng GD_ĐT Hòn Đất.doc

5. Đề kiểm tra học kì I Vật Lí 6 - THCS Lý Tự Trọng.doc

6. Đề kiểm tra học kì I Vật Lí 6 - THCS Vân Hội - Phòng GD_ĐT Trấn Yên.doc

7. Đề kiểm tra học kì I Vật Lí 6 - THCS Ngũ Doan - Phòng GD_ĐT Kiến Thụy - Hải Phòng.doc

8. Đề kiểm tra học kì I Vật Lí 6 - THCS Lê Lợi - Phòng GD_ĐT Hà Đông - Hà Nội.doc

9. Đề kiểm tra học kì I Vật Lí 6 - THCS Thanh Kỳ - Phòng GD_ĐT Như Thanh - Thanh Hóa.doc

10. Đề kiểm tra học kì I Vật Lí 6 - Phòng GD_ĐT Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc.doc

11. Đề kiểm tra học kì I Vật Lí 6 - Phòng GD_ĐT Hải Lăng - Quảng Trị.doc

12. Đề kiểm tra học kì I Vật Lí 6 - THCS Tân Trung - Phòng GD_ĐT Phú Tân - Cà Mau.doc

13. Đề kiểm tra học kì I Vật Lí 6 - THCS Mỹ Hòa - Phòng GD_ĐT Bình Minh - Vĩnh Long.doc

14. Đề kiểm tra học kì I Vật Lí 6 - THCS Vân Hội - Phòng GD_ĐT Trấn Yên.doc

15. Đề kiểm tra học kì I Vật Lí 6 - THCS Tân Thạnh - Phòng GD_ĐT Long Phú.doc

Đối tác