Tài liệu Vận dụng cao Sinh Học
Mô tả tài liệu:

2000 bài tập Vận dụng cao sinh từ đề thi thử 2019 - File word

2000 bài tập Vận dụng cao sinh từ đề thi thử 2019 - File word

- Tổng hợp 2000 bài tập vận dụng cao môn Sinh Học khối kiến thức THPT tách ra từ đề thi thử 2019

- Đáp án và lời giải chi tiết

- Phù hợp với giáo viên và học sinh trong quá trình giảng dạy và ôn tập ôn thi THPT

- File Word 100% dễ dàng biên tập, in ấn.

Chuyên đề liên quan