Mô tả Tài liệu tiếng anh 10 Global success năm 2023:

Bộ tài liệu tiếng anh 10 GLOBAL SUCCESS (File word dành cho giáo viên) bao gồm:
1. Giáo án CV 5512Tiếng anh 10  cả năm Global Success
2. Bộ bài tập bổ trợ tiếng 10 Global Success.
 - Bộ tài liệu gồm 2 bản.
+ Bản học sinh ( Không có lời giải): Dùng để in ra cho học sinh làm
+ Bản giáo viên( Đáp án và lời giải chi tiết): Giúp giáo viên chữa bài nhanh cho học sinh. 
 Tài liệu rất được nhiều thầy cô quan tâm đánh và đánh giá cao!