Tài liệu Hóa Học lớp 8
Mô tả tài liệu:

Đề học kỳ môn Hóa học - Lớp 8 - Kỳ I - Năm 2020-2021 - File word có lời giải

1. Đề thi HK1 môn Hóa lớp 8 Phòng GD_ĐT Quận Bình Thạnh (có lời giải chi tiết).doc

2. Đề thi HK1 môn Hóa lớp 8 trường THCS Thái Bình (có lời giải chi tiết).doc

3. Đề thi HK1 môn Hóa lớp 8 UBND Quận Thủ Đức (có lời giải chi tiết).doc

4. Đề thi HK1 môn Hóa lớp 8 trường Liên cấp THCS, Tiểu học Ngôi Sao - Hà Nội (có lời giải chi tiết).doc

5. Đề thi HK1 môn Hóa lớp 8 Phòng GD _ĐT Kế Sách Trường PTDTNT THCS Huyên Kế Sách (có lời giải chi tiết).doc

6. Đề thi HK1 môn Hóa lớp 8 Phòng GD _ĐT Tam Dương (có lời giải chi tiết).doc

7. Đề thi HK1 môn Hóa lớp 8 Phòng GD_ĐT Lệ Thủy (Đề B) (có lời giải chi tiết).doc

8. Đề thi HK1 môn Hóa lớp 8 Phòng GD_ĐT Lệ Thủy (Đề A) (có lời giải chi tiết).doc

9. Đề thi HK1 môn Hóa lớp 8 Phòng GD_ĐT TP Sầm Sơn Trường THCS Quang Vinh (có lời giải chi tiết).doc

10. Đề thi HK1 môn Hóa lớp 8 Phòng GD_ĐT H.Cưm Gar Trường THCS Ngô Mây (có lời giải chi tiết).doc

11. Đề thi HK1 môn Hóa lớp 8 trường THCS Trưng Nhị (có lời giải chi tiết).doc

12. Đề thi HK1 môn Hóa lớp 8 trường THCS Tô Hoàng (Đề 2) (có lời giải chi tiết).doc

13. Đề thi HK1 môn Hóa lớp 8 trường THCS Tô Hoàng (Đề 1) (có lời giải chi tiết).doc

14. Đề thi HK1 môn Hóa lớp 8 trường Liên cấp THCS, Tiểu học Ngôi Sao - Hà Nội (có lời giải chi tiết).doc

15. Đề thi HK1 môn Hóa lớp 8 Phòng GD _ĐT Thị Xã Ninh Hòa (có lời giải chi tiết).doc

16. Đề thi HK1 môn Hóa Trường THCS Thủy Châu - Thị Xã Hương Thủy (có lời giải chi tiết).doc

17. Đề thi HK1 môn Hóa lớp 8 Phòng GD _ĐT Kim Bôi (có lời giải chi tiết).doc

18. Đề thi HK1 môn Hóa lớp 8 Phòng GD _ĐT Hải Lăng (có lời giải chi tiết).doc

19. Đề thi HK1 môn Hóa lớp 8 SỞ GD _ ĐT Thanh Hóa (có lời giải chi tiết).doc

20. Đề thi HK1 môn Hóa lớp 8 Phòng GD _ĐT Tam Đảo (có lời giải chi tiết).doc

21. Đề thi HK1 môn Hóa lớp 8 Trường THCS Thái Bình - Châu Thành (có lời giải chi tiết).doc

Đối tác