Tài liệu Hóa Học lớp 12
Mô tả tài liệu:

Đề học kỳ môn Hóa học - Lớp 12 - Kỳ I - Năm 2020-2021 - File word có lời giải

1. Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 - Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Bà Rịa Vũng Tàu (có lời giải chi tiết).doc

2. Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 - Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi (có lời giải chi tiết).doc

3. Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 - Sở GD_ĐT tỉnh Bến Tre (có lời giải chi tiết).doc

4. Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 - Sở GD_ĐT Đà Nẵng (có lời giải chi tiết).doc

5. Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 - Sở GD_ĐT tỉnh Vĩnh Phúc (có lời giải chi tiết).doc

6. Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 - Sở GD_ĐT tỉnh Tây Ninh (có lời giải chi tiết).doc

7. Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 - Trường THPT Chuyên Đại học Vinh - Nghệ An (có lời giải chi tiết).doc

8. Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 - Sở GD_ĐT tỉnh Bình Thuận (có lời giải chi tiết).doc

9. Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 - Sở GD_ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế (có lời giải chi tiết).doc

10. Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 - Sở GD_ĐT tỉnh Thái Bình (có lời giải chi tiết).doc

11. Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 - Sở GD_ĐT tỉnh Nam Định (có lời giải chi tiết).doc

12. Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 - Sở GD_ĐT tỉnh Hà Nam (có lời giải chi tiết).doc

13. Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 - Sở GD_ĐT tỉnh Gia Lai (có lời giải chi tiết).doc

14. Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 - Sở GD_ĐT tỉnh Đồng Tháp (có lời giải chi tiết).doc

15. Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 - Sở GD_ĐT tỉnh Bắc Ninh (có lời giải chi tiết).doc

16. Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 - Trường THPT Yên Hòa - Hà Nội (có lời giải chi tiết).doc

17. Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 - Trường THPT Sơn Mỹ - Quảng Ngãi (có lời giải chi tiết).doc

18. Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 - Trường THPT Đại Từ - Thái Nguyên (có lời giải chi tiết).doc

19. Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 - Trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương (có lời giải chi tiết).doc

20. Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 - Trường THPT Bắc Duyên Hà - Thái Bình (có lời giải chi tiết).doc

Đối tác